Informacja o planowanym naborze wniosków o dotacje dla firm MSP z woj. małopolskiego

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

Wnioski składać będzie można od dnia 23 listopada 2015 r...

Read More

O programie

18 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa przyjął przyjął ostateczną wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

Komisja Europejska zatwierdziła ostateczny kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020...
Read More