W ramach Osi Priorytetowej 2. Gospodarka regionalnej szansy udzielane jest bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach tj. w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego, a także w obszarze komercjalizacji badań naukowych.

W odniesieniu do bezpośredniego wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw przewiduje się m.in. udzielanie dotacji na inwestycje rozwojowe w MŚP, wsparcie przedsiębiorstw służące promowaniu produktów i procesów przyjaznych dla środowiska, wsparcie powstawania i rozwoju wspólnych przedsięwzięć kooperacji i sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów, wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących specjalistyczne usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a także wsparcie finansowe rozbudowy systemu zewnętrznych, pozabankowych źrodeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym wsparcie tworzenia nowych i wzmacniania istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

W odniesieniu do komercjalizacji badań naukowych wspierana będzie przede wszystkim realizacja badań przemysłowych przez jednostki naukowo-badawcze na rzecz przedsiębiorców, a także realizacja inwestycji w środki trwałe służące do prowadzenia prac typu B+R w przedsiębiorstwach. Ponadto przewiduje się wsparcie tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprzez dofinansowanie prowadzenia badań przedkonkurencyjnych w przedsiębiorstwach.

Kto może otrzymać wsparcie w ramach „Gospodarki Regionalnej Szansy” ?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • instytucje otoczenia biznesu
  • organizacje pozarządowe
  • jednostki naukowe
  • szkoły wyższe

W ramach II Osi Priorytetowej MRPO realizowane są dwa działania:

Działanie 2.1.
“Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” -
ZOBACZ

Działanie 2.2.
“Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”
- ZOBACZ


Zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

www.dotacje24.eu